C.D. Friedrich, Velikonoční ráno, detail (c.1828-1835). Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid (© Museo Nacional Thyssen-Bornemisza/Scala, Firenze)

Velikonoce 2023. Plakát CL

Slova papeže Františka a o. Giussaniho letos doprovázejí plátno "Velikonoční ráno" od Caspara Davida Friedricha

Trpícímu člověku nedává Bůh argumentaci, která všechno vysvětlí, ale nabízí svoji odpověď v podobě přítomnosti, která provází, a výpovědi dobra, která se pojí ke každé formě utrpení, aby otevřela průchod světla. V Kristu chtěl sám Bůh sdílet s námi tuto cestu a nabídnout nám Svůj pohled, abychom v ní spatřili světlo. Kristus je ten, který snášením bolesti „dává víře začátek a vede ji k dovršení“ (srov. Žid 12,2).
Papež František

Začít znovu je slovní spojení velmi blízké nejkřesťanštějšímu výrazu, finálním křesťanským slovům: “vstát z mrtvých”, “vzkříšení”. Kolikrát jsme si připomínali, že právě proto jsou Velikonoce zásadním tajemstvím, velkým tajemstvím křesťanského života! Kvůli Tomu, který je mezi námi, každý z nás znovu začíná, každý z nás se znovu rodí, každý z nás je vzkříšen. Vzkříšení, obnova, nový začátek musí každý den, hodinu a okamžik našeho života určovat cestu, musí se stát zákonem.
Luigi GiussaniVelikonoční plakáty