Jeruzalém, Boží hrob (Catholic Press Photo)

„Jenom Bůh může darovat skutečný mír“

CL se připojí k výzvě kardinála Pierbattisty Pizzabally ke dnu modlitby a půstu za mír v úterý 17. října. Zde přinášíme slova Davida Prosperiho a patriarchy.

Comunione e Liberazione se připojí k výzvě Latinského patriarchy jeruzalémského, kardinála Pizzabally věnovat úterý 17. října modlitbě, postu a odříkání za mír a smíření.

Davide Prosperi, prezident Fraternity Comunione e Liberazione, potvrdil: „Hluboce sdílíme nedávná slova papeže Františka: ‚Terorismus a extrémismy nepomáhají k tomu, abychom dospěli k nějakému řešení konfliktu mezi Izraelci a Palestinci, nýbrž živí nenávist, násilí, pomstu a trpí kvůli nim jedni i druzí. Blízký Východ nepotřebuje válku, ale mír. Mír založený na spravedlnosti, dialogu a odvaze bratrství.'
Abychom vyjádřili blízkost plnou dojetí mnohým nevinným lidem, kteří žijí chvíle obrovské bolesti a smrti, aniž bychom zapomínali na zodpovědnost toho, kdo útočí, cítíme se ještě více provokovaní k tomu, abychom si uvědomili fakt, že člověk není schopný spasit se sám a že jenom Bůh může darovat skutečný mír.
Zakotvení v nekonečné lásce, kterou Kristus tím, že se narodil právě v té dnes tak trpící zemi, daroval každému lidskému bytí jako cestu k naplnění, obětujeme Mu v modlitbě každý náš malý, ale nezbytný pokus budovat místa dialogu a fraternity, jak nás o to žádá František.
Připojíme se tedy v jednotě s církví a se všemi, kteří opravdu touží po míru, k výzvě kardinála Pizzabally. Hnutí se zorganizuje na rovině osobní, rodinné a ve společenství, aby prožilo vhodným způsobem tento den věnovaný Bohu, přičemž tento den bude mít konkrétní moment setkání a misie pro všechny.“


VÝZVA

„Bůh přece není Bohem nepořádku, ale pokoje.“
(1 Kor 14,33)


Drazí bratři a sestry, kéž nám Pán skutečně dá svůj pokoj!

Bolest a zděšení z toho, co se děje, jsou velké. Znovu se nacházíme uprostřed politické a vojenské krize. Nečekaně jsme byli vhozeni do moře neslýchaného násilí. Nenávist, kterou bohužel zakoušíme už dlouho, se ještě znásobí, a spirála násilí, která ji následuje, způsobí další ničení. Zdá se, že všechno mluví o smrti.

V této chvíli bolesti a zděšení ale nechceme zůstávat nehybní. A nemůžeme dovolit, aby smrt a její bodce (1 Kor 15,55), byly tím jediným, co je slyšet.

Proto cítíme potřebu se modlit, obrátit naše srdce k Bohu Otci. Jenom tak budeme moct čerpat sílu a klid prožívat tuto dobu, když se obrátíme k Němu v přímluvné modlitbě, v úpěnlivé prosbě a také s křikem.

Ve jménu všech ordinářů Svaté země vybízím všechny farnosti a náboženské komunity ke dni postu a modlitby za mír a smíření.

Žádáme, aby v úterý 17. října všichni vykonali den postu a odříkání, modlitby. Ať jsou zorganizovány modlitby s eucharistickou adorací a s růžencem k Nejsvětější Panně. V mnoha částech naší diecéze pravděpodobně okolnosti nedovolí velká shromáždění. Ve farnostech, v náboženských komunitách, v rodinách bude ovšem možné zorganizovat prosté a přiměřené chvíle společné modlitby.

Toto je způsob, jak se znovu sjednotíme navzdory všemu, a setkáme se v chórové modlitbě, abychom svěřili Bohu Otci naši žízeň po míru, spravedlnosti a smíření.

Ujišťuji vás o své modlitbě

+Pierbattista Card. Pizzaballa
Latinský patriarcha jeruzalémský