Gaza, 7. října 2023 (Foto: Ansa/Epa/Mohammed Saber)

Pizzaballa: „Ne násilí. Modlete se za mír.“

Po útoku Hamasu na Izrael mluví latinský patriarcha Jeruzaléma o své bolesti a obavách z toho, co se děje. "Nestačí nechtít válku. Je nutné zapojit se z různých úhlů pohledu." Rozhovor z Avvenire
Mimmo Muolo

„Odsouzení“ násilí, „velké znepokojení“ nad tím, co se stalo, a „pocit, že by tam situace mohla dále eskalovat“. Tak popisuje své pocity po útoku Hamasu na Izrael kardinál Pierbattista Pizzaballa, latinský patriarcha Jeruzaléma. V současné době v Itálii, aby se zúčastnil synody, neskrývá nově jmenovaný kardinál (nyní v Bergamu, jeho domovské diecézi) svůj zármutek .

Proč si myslíte, že by mohlo dojít k eskalaci?
Především rozsah útoku a četné únosy Izraelců, i civilistů. To jsou rozhodně nové faktory, které přispívají k atmosféře velké nedůvěry. Samozřejmě doufám, že se mýlím, ale obávám se, že situace bude dále eskalovat. Bude následovat odveta a po ní další odveta.

Ve skutečnosti dokonce i izraelské úřady v čele s Netanjahuem hovořily o válečném aktu, a nikoli „jen“ o teroristickém útoku, což můj pocit bohužel potvrzuje.

Byl to ale nečekaný útok, nebo se objevily varovné signály?
Území byla vždy sopkou připravenou k výbuchu. Myslím si však, že přinejmenším pro Izrael byla tato situace svým způsobem překvapením.

Co lze nyní dělat? Je třeba uvítat, že s výjimkou Íránu mezinárodní společenství útok jednomyslně odsoudilo?
Rozhodně. Nejprve je třeba zastavit násilí a poté vyvinout diplomatický tlak, aby se z dynamiky odvety nestal začarovaný kruh, z něhož je těžké uniknout. Poté bychom se měli pokusit obnovit mezi stranami minimální rozumnost, i když se to momentálně zdá těžké.

Mohl jste mluvit s papežem?
Konzultoval jsem to se Svatým stolcem a papež si je vědom situace.

Očekává se, že se vyjádří během modlitby Angelus?
Samozřejmě nemohu odpovídat za papeže, ale doufám, že ano. Jeho hlas je důležitý.

V jaké situaci jsou věřící křesťané?
Stejné jako ostatní. Válka si nikoho neváží. Křesťané jsou komunitou, která je velmi zkoušená a tato situace rozhodně nepomáhá.

Někdy se zdá, že většina populace, izraelské i palestinské, si velmi přeje mír, ale je téměř držena jako rukojmí skupin, které rozdmýchávají plameny války.
Ano, obyvatelstvo je z toho unavené, ale stále platí, že panuje velká nedůvěra. Nestačí nechtít válku. Člověk se musí zapojit z různých úhlů pohledu, i když jen proto, aby podporoval dobré sousedské vztahy. I když to vidím jako obtížné na obou stranách.

Jaký je váš apel v tuto chvíli, aby se konflikt nepřenesl například do Libanonu?
Kéž všichni náboženští vůdci udělají vše pro to, aby uklidnili situaci. Ať nikdo nepřilévá další olej do ohně. A přeji si modlitbu za mír. Již dnes zahajujeme iniciativy ve všech našich sborech.

7.října 2023

Přečtěte si původní rozhovor na Avvenire