Vánoce 2023. Plakát CL

Vánoční plakát CL 2023

Slova papeže Františka a otce Giussaniho, která letos doprovází "Klanění tří králů", freska ze 14. století v klášteře Svatá jeskyně v Subiacu.

Víra se nejen dívá na Ježíše, ale dívá se z Ježíšova pohledu, jeho očima: je to účast na jeho způsobu vidění. Kristův život otevírá lidské zkušenosti nový prostor a my do něj můžeme vstoupit. Aby nám Boží Syn umožnil poznat Ho, přijmout a následovat Ho, vzal na sebe naše tělo. Víra v Božího Syna, který se stal člověkem v Ježíši z Nazareta, nás neodděluje od reality, ale umožňuje nám pochopit její hlubší smysl, otevírá se nám nový způsob vidění. Vidění se stává následováním Krista a víra se jeví jako cesta pohledu, na níž si oči zvykají vidět do hloubky.
PAPEŽ FRANTIŠEK

Co je v mém životě nejdůležitější? Je to tento muž, který se narodil z lůna mladé ženy, vyrostl jako všichni ostatní a zemřel, rozhodl se zemřít, aby zachránil lidi, vůči nimž tak často vyjadřoval svůj soucit: „A bylo mu jich líto, protože byli jako stádo bez pastýře.“ Jestliže se Bůh stal člověkem, je tento člověk vrcholným předmětem lásky. Není nic konkrétnějšího než toto, protože toto mění dnešek, mění to můj pohled na tebe.
LUIGI GIUSSANI

Vánoční plakát v PDF