Jesús Carrascosa

Carras: láska k realitě

Včera zemřel Jesús Carrascosa, vedoucí CL ve Španělsku a jeden z prvních iniciátorů hnutí v této zemi.

Dnes odpoledne zemřel Jesús Carrascosa, jeden z prvních iniciátorů přítomnosti hnutí Společenství a osvobození ve Španělsku. Všem byl známý spíše jako Carras, narodil se 29. května 1939 a od roku 2022 byl národním zodpovědným CL ve Španělsku. Byl vyškolen ve Společnosti Ježíšově a od mládí se zapojil do skupiny křesťanů dělnického původu, kteří vycházeli ze španělského socialismu, komunismu a anarchismu. Pracoval v nakladatelství ZYX, kde se spřátelil s José Miguelem Oriolem, který se v roce 1974 na frankfurtském knižním veletrhu seznámil se zkušeností CL.

Carras byl okamžitě fascinován charismatem Luigiho Giussaniho, milánského kněze a zakladatele Společenství a osvobození, protože zpochybňoval ideály, pro které do té doby obětoval svůj život, jak vyprávěl v jednom ze svých posledních rozhovorů. Na otázku, co ho na Giussanim nejvíce zaujalo, odpověděl, že to byla "láska k rozumu a svobodě a láska k realitě. Slyšet ho říkat, že "náboženský člověk je ten, kdo intenzivně žije realitu", se hluboce střetlo s analýzou Karla Marxe, když tvrdil, že náboženství je opium lidu. U Giussaniho tomu bylo naopak: lidé z hnutí žili realitu intenzivně.

Po první cestě do Itálie v únoru 1975 se Carras a jeho žena Jone Echarri na několik let (od května 1975 do září 1977) přestěhovali do Milána, aby se důkladně seznámili se zkušeností Společenství a osvobození. Carras pracoval jako uklízeč v ústředí ISTRA (Institut studií pro přechod, věnující se výzkumu v oblasti vzdělávání) a jeho žena pracovala pro sdružení zahraničních zdravotních sester, pečujících o nevyléčitelně nemocné. V září 1977 se vrátili do Madridu a v dubnu 1978 spolu s José Miguelem Oriolem založili Ediciones Encuentro.

Po několika měsících začal vyučovat náboženství na jedné madridské škole, motivován touhou zprostředkovat zkušenost, kterou poznal díky setkání s Giussanim. Od té doby až do roku 1995 se věnoval výuce na různých školách a institutech v Madridu.

V září 1985, u příležitosti začlenění církevní reality Nueva Tierra do Společenství a osvobození, byl Giussanim jmenován odpovědným za toto hnutí ve Španělsku. O několik let později, 27. června 1995, zaslala Rada předsednictva CL v Miláně španělské komunitě hnutí dopis, v němž výslovně žádala o spolupráci "jako protagonisty v celkovém směřování hnutí" a navrhla pro tento úkol jméno Carras. V roce 1998 se Carras a Jone na Giussaniho žádost přestěhovali do Říma, aby se ujali mezinárodních vztahů hnutí. Dne 19. října 2000 bylo slavnostně otevřeno sídlo Mezinárodního centra Společenství a osvobození.

V roce 2020 se vrátil do Španělska, kde byl v roce 2022 zvolen národním zodpovědným a tuto funkci zastával až do své smrti.