Giessini z Brianzy v bazilice v Assisi

Láska k určení: nevyčerpatelné přátelství

Soužití poznamenané smrtí mladé přítelkyně, která zemřela 27. prosince na nádor na mozku. Působivé svědectví Martiny a její rodiny provázelo Giessini z Brianzy během dnů v Assisi.

V loňském roce onemocněla studentka druhého ročníku střední školy v Brianze Martina nádorem na mozku. Po první operaci se nemoc vrátila a připravila Martinu o vlasy, ale ne o touhu žít a sdílet, což ji přimělo účastnit se všech možných gest, ať už osobně, nebo prostřednictvím dálkového spojení, nebo tím, že se nechala na vozíku převézt do opatství San Pietro al monte v Civate. Mnozí, mladí i staří, se zapojovali do každodenního odříkávání tuctu růženců, aby si vyprosili zázrak jejího uzdravení na přímluvu Carla Acutise, kterému byla obzvláště oddaná. Abychom se o tuto okolnost podělili, rozhodli jsme se s přáteli z komunity GS z Brianzy a Monzy uspořádat ve dnech 28. až 30. prosince zimní dovolenou jako pouť do Assisi, kde je Carlo Acutis pohřben.

Martina zemřela 27. prosince brzy odpoledne. My učitelé jsme se společně rozhodli, že přesto půjdeme, doprovodíme chlapce i sebe, abychom se postavili tomu, co se stalo, a svěřili Martinu i nás všechny Carlovi, svatému Františkovi a svaté Kláře. Rodiče nechali pohřeb přeložit na 30. den dopoledne právě proto, abychom se ho mohli všichni zúčastnit; chlapci byli proto požádáni o zkrácení gesta, aby se mohli včas vrátit, a nikdo necouvl.

Byly to velmi hutné dny. Jakmile jsme dorazili do Umbrie, setkali jsme se s mladou klariskou, která nám vyprávěla o svém povolání "říkat "ano" navždy, protože tady jsem": "ano", které zahájilo cestu, na níž se toto "ano" musí opakovat každý den, okamžik po okamžiku, v "dlouhém čase", který se neshoduje s naší dychtivostí pochopit všechno a okamžitě. To zasáhlo mnohé, od Emanueleho, studenta pátého ročníku gymnázia, který si uvědomil, jak má povolání větší a zajímavější obzor než pouhý výběr univerzitní fakulty, na kterou se zapíše, až po Andreu, dlouholetého profesora, který vyprávěl, jak to "převrátilo" jeho pozici: "Často se zlobím, protože chci být pánem svého času, zatímco jeptiška, kterou jsme potkali - a Martina - mě staví před důkaz, že můj čas není "můj", ale je mi dán!

Cecílii, studentku druhého ročníku gymnázia, zaujala další pasáž svědectví, v níž řeholnice naznačila, jak rozhodující pro ni byla modlitba, s níž se její nemocný otec obrátil na Boha: ne "uzdrav mě", ale "staň se vůle tvá". "Vždycky jsem se modlila jen za uzdravení Martiny," vyprávěla na shromáždění před odjezdem do Brianzy: "Nikdy mě nenapadlo, že bych se mohla modlit, aby se stala vůle Páně, ať už je jakákoli. Pochopila jsem, že to znamená spoléhat se na Boha a přenechat odpovědnost jemu".
Právě to byl "kámen úrazu" pro ty, kdo se účastnili gesta v Assisi. Jako Lucie (fiktivní jméno, pozn. red.), která po vyslechnutí slov, jimiž Martinina matka sdělovala smrt své dcery ("Pro Martinu se nyní naplnil příslib věčného štěstí, říkám to s velkou radostí a nekonečným zármutkem. Radostí matky, která ví, že její dcera konečně může spatřit tvář dobrého Otce a vychutnat si jeho krásu, a smutkem z toho, že ji už nemůže obejmout"), propukla v pláč a ptala se, jak si můžeme být jisti existencí tohoto "dobrého Otce". Ve velmi intenzivním dialogu, který následoval po této otázce, se projevilo drama víry. Opravdu si nemůžeme pomoci a musíme "prosit, aby určení života nemělo konec", protože - jak jsme zpívali na konci shromáždění - "celý život žádá věčnost". Co se týče tohoto požadavku, nic a nikdo nás nemůže nutit k víře; ale vzhledem ke všemu, co jsme viděli a slyšeli ("znamení k pochopení", jak je nazvala Alessandra), co je rozumnější?

Součástí tohoto gesta byla týmová hra, která vyvrcholila velkolepou honbou za pokladem v Assisi, jíž se zúčastnili všichni chlapci i učitelé, a která byla po noční cestě autobusem zpět zakončena Martininým pohřbem. P. Vincent Nagle, který ji v posledních měsících života doprovázel, ve své homilii citoval poslední slova, která mu řekla během jejich posledního rozhovoru: "Teď vidím, jak moc jsem milována, jak moc mě miluješ, láska je středem mého života", což je ozvěna další věty na zadní straně obrázku, který nechali vytisknout její rodiče: "Byly doby, kdy jsem prosila Ježíše, aby mě nechal zemřít, protože už jsem nemohla dál snášet takové utrpení, ale teď jsem navzdory nádoru šťastná, protože láska, kterou dostávám, je větší než bolest, kterou snáším."

Prázdniny měly název "Láska k určení: nevyčerpatelné přátelství". Mohli jsme vidět nevyčerpatelnost křesťanského přátelství, které rozkvétá i z dívky, kterou mnozí z nás před jejím pohřbem nikdy neviděli, skutečně rozkvétá v náklonnosti k určení, určení, které se ukazuje jako dobré skrze Ježíšovu tvář. Naší náklonnosti, ale především Jeho náklonnosti k nám.

Francesco, GS Brianza