“Tearing Open the Sleeping Soul”

Setkání v New Yorku probouzí spící lidství

Setkání v New Yorku (New York Encounter, NYE) je každoroční třídenní akce, která se koná v New Yorku začátkem roku, obvykle o víkendu Martina Luthera Kinga. Jedná se o kulturní akci pořádanou členy katolického hnutí Comunione e Liberazione.

Skládá se z konferencí, výstav a uměleckých vystoupení. První ročník se konal v lednu 2011. Akce navazuje na zkušenosti získané v Itálii z každoroční týdenní akce Setkání za přátelství mezi národy (Meeting Rimini). Setkání v New Yorku je zdarma a je organizováno za pomoci dobrovolníků z celých Spojených států a Kanady.

Letošní ročník NYE se koná 16.–18. února 2024 s mottem „Roztržení spícího srdce“ (Řehoř Veliký). Jeho ústředním tématem je otázka, „co se děje s naším lidstvím?“. Podle avíza na webu NYE (https://www.newyorkencounter.org/) „důvodů k zamyšlení nad touto otázkou není málo: každodenní obrazy bezdůvodného násilí; epidemie sebevražd; pocit dušení vnucováním protikladných ideologií a jejich jazyka, počínaje školou; potenciální hrozba generativní umělé inteligence; pocit ochromení před budoucností; utrpení a zlo postrádající smysl nebo vykoupení; všeobecná únava, malátnost, otupělost a nedostatek touhy. Tato znamení naznačují, že naše lidství spí. Co je může znovu probudit?“

Mohou to být například i písně. NYE vyzvalo všechny začínající písničkáře, aby zaslali jednu skladbu a zúčastnili se akce „Zpívající srdce“, která se bude konat 17. února 2024. Porota složená z hudebníků a skladatelů vybere deset nejlepších písní, jejichž autoři budou pozváni do New Yorku k živému vystoupení.

Jedna z výstav na NYE 2024 ponese název „Zlomené srdce a tajemství v díle Leonarda Cohena“. Na webu NYE je přiblížena takto:

„V písni Who By Fire (1974) si kanadský básník a písničkář Leonard Cohen (1934–2016) vypůjčil fráze z jomkipurské modlitby, aby před tajemstvím smrti položil Bohu řadu otázek.

Kdo [sejde] ohněm, kdo vodou / Kdo na slunci, kdo v noci / Kdo vysokou zkouškou, kdo obyčejnou zkouškou / Kdo v tvém veselém, veselém, měsíci máji / Kdo velmi pomalým rozkladem / A kdo mám říct, že volá?

To je jen jeden z příkladů toho, jak Cohen často klade otázku, která otevírá letošní téma Setkání – „Co se děje s naším lidstvím?“ – a často ji klade tajemnému Jinému. Dialog s tímto Jiným často provází jeho básně, romány a písně, ať už se ptá na „proč“ utrpení, vykládá zlomené srdce, chválí krásu nebo rozpoznává milosrdenství. Cohenovo pečlivé řemeslné umění často umožňuje jeho posluchačům slyšet tyto věci obzvláště působivým, novým a krásným způsobem. Tato výstava bude návštěvníky provázet otázkami Leonarda Cohena a osvětlovat jeho způsoby, jak je uvést v život.“

Zdroj: hopeforeurope.eu