Mons. Filippo Santoro a Davide Prosperi s papežem Františkem na soukromé audienci 15. ledna 2024 (Vatican Media/Catholic Press Photo)

Papež k CL: "Chraňte jednotu"

Po audienci s Davide Prosperim a monsignorem Filippo Santorem zaslal František dopis k výročí smrti otce Giussaniho a 70. výročí hnutí. Zde jsou jeho slova a poselství předsedy Fraternity

Vážení přátelé
dne 15. ledna jsme měli s J.E. Mgr Filippo Santorem možnost setkat se s papežem Františkem na soukromé audienci. Mohli jsme mu vyprávět o krocích, které Fraternita a Memores Domini podnikly v uplynulém roce, a obnovit naše svěřování se jeho otcovství na naší cestě následování Krista a Církve.

S velkou radostí se s vámi všemi dělím o dopis, který nám papež chtěl poslat k výročí úmrtí otce Giussaniho a k 70. výročí vzniku hnutí. Jsou to slova plná významu pro dobu, kterou žijeme. Vítáme je z celého srdce, abychom se ztotožnili s papežovým pohledem na zkušenost víry každého z nás a našich společenství.

Spolu s J. E. Mons. Filippo Santorem cítím hlubokou vděčnost za toto gesto úcty a náklonnosti ze strany Svatého otce. Vyzývám vás, jak nás o to žádá, abyste se za něj i nadále modlili.

Velké objetí,
Davide ProsperiVatikán, Santa Marta, 30. ledna 2024

Drahý bratře,
s vděčností v srdci za Vaši nedávnou návštěvu při příležitosti audience 15. ledna, během níž jste mě spolu s monsignorem Santorem informovali o životě hnutí Společenství a osvobození a Memores Domini, Vám chci adresovat své povzbuzení. Jsem vděčný Pánu za vitalitu, kterou hnutí neustále prokazuje ve své evangelizační a charitativní činnosti vůči mužům a ženám dneška. Velmi mě těší, když vidím, jak vážně a ochotně hnutí přijalo slova, která jsem vám adresoval při audienci 15. října 2022, a také slova Dikasteria pro laiky, rodinu a život. Povzbuzuji vás, abyste na této cestě pokračovali, a utvrzuji vás v práci, kterou jste v tomto období vykonali.

U příležitosti oslav narození Božího služebníka do nebe Msgr. Luigiho Giussaniho a 70. výročí zrodu hnutí vám a všem stoupencům zvláště toužím doporučit, abyste dbali na jednotu mezi sebou: jen následování pastýřů církve totiž bude moci být v čase strážcem plodnosti charismatu, které Duch svatý dal otci Giussanimu: "Dávám vám nové přikázání: abyste se milovali navzájem; jako jsem já miloval vás, tak se i vy milujte navzájem. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým".

Abychom zachovali jednotu a zajistili, že charisma bude umět stále adekvátněji interpretovat dobu, v níž jste povoláni vydávat svědectví o naší víře v Ježíše Krista, je třeba překonat personalistické interpretace, které jsou bohužel stále přítomné a hrozí, že budou znamenat jednostranné vidění charismatu jako takového. Proto vás a vaše spolupracovníky povzbuzuji, abyste pokračovali v započaté práci, jejímž cílem je zachovat celistvou vizi. Vzdělávací cesta navržená vámi a těmi, kdo vám pomáhají při vedení hnutí, rovněž přispívá k nápravě některých nedorozumění a k pokračování vašeho poslání ve věrnosti charismatu, které bylo církvi dáno prostřednictvím otce Giussaniho.

V tomto období, které je pro vaše dějiny po smrti zakladatele tak rozhodující, se proto obracím na všechny členy hnutí s výzvou, aby pod vedením církve následovali nastoupenou cestu a ochotně a loajálně spolupracovali s těmi, kdo jsou povoláni hnutí vést. Pouze tato poslušnost, neustále znovuobjevovaná a živená, může mezi vámi zajistit stále bohatší zkušenost křesťanského života a obnovu vaší přítomnosti ve světě pro dobro celé církve.

Ať vám Pán žehná a Panna Maria vás ochraňuje. A nezapomeňte se prosím modlit i za mě.

Bratrsky,
František

Stahuj v PDF