Zpívající mniši

Společnost Spirto Gentil

Bill a jeho žena se rozhodnou otevřít svůj domov s nadějí, že se setkají s dalšími přáteli a přijmou je.

Asi před rokem jsme s manželkou uspořádali první setkání "Společnosti Spirto Gentil". Byl to malý večer, jehož středobodem bylo třicet minut hudby (dvě skladby), kterým předcházelo čtení příslušných úvah otce Giussaniho z jeho CD série Spirto Gentil. Ten první večer jsme měli osm hostů, živou diskusi a naději, že by se to mohlo rozrůst. Od té doby jsme na čtyřech setkáních měli v průměru více než 25 účastníků.

Mladí lidé, manželské páry, svobodní lidé, lidé středního věku - pokaždé se objeví eklektická skupina. Mnozí z nich jsou si navzájem cizí, ale nevyhnutelným závěrem večera je loučení, jako bychom byli staří přátelé. Jeden kněz, který předtím o P. Giussanim slyšel jen zběžně, se po vyslechnutí De Victoriina responsoria Caligaverunt oculi mei a doprovodného komentáře P. Giussaniho zeptal: "Kdo je ten muž? Kdo je ten muž, který dokáže napsat taková slova o Kristu? Kdo je otec Giussiani?" Spojení krásy a utrpení se stalo tématem jeho rozhovorů v následujících týdnech. Několik dalších účastníků od té doby zahájilo vlastní večery pohostinnosti, zapojilo se do knižních klubů a večerů psaní. Nejpřekvapivější reakce však přišla od skupiny čerstvých absolventů vysoké školy. Po počátečních pochybnostech, zda si někdo může "skutečně užít" takový večer, jako byl ten náš, byli prvními hosty, kteří se zeptali, kdy bude další setkání. Otázky položené Schubertovým Poutníkem o tom, jak jejich životy souvisejí s Nekonečnem, byly perfektně (i když náhodně) načasované. Hudba a interpretace otce Giussaniho s nimi a v nich rezonovala.

Tato společnost Spirto Gentil - zázrak pro mě a mou ženu - byla nakonec výsledkem působení Krista v přátelství, které jsme dostali před pěti lety a které se od té doby protáhlo na dlouhou vzdálenost. Nikdy jsem nebyl důsledným účastníkem Školy komunity a v současné době v Baton Rouge neexistuje žádná skupina CL. Před lety jsem se pokusil jednu založit a vydržela jen pár měsíců - všichni se odstěhovali -, ale stejně jako všechny mé pokusy o aktivity spojené s CL nebo s CL příbuznými přinesla ovoce v podobě nového přátelství. Tehdy jsem se seznámil s Tomem a Martou - dočasnými emigranty z Itálie žijícími v Baton Rouge. Po seznámení s Tomem a Martou jsme s manželkou strávili něco kolem 12 z následujících 14 večerů. Viděli jsme v sobě někoho, kdo chce od života totéž, a okamžitě se zrodilo "kamarádství vedené ke štěstí" (Zázrak pohostinnosti, str. 63).

Takto jsme pokračovali několik dalších let a jezdili spolu na dovolenou i poté, co jsme se s manželkou přestěhovali do jiného státu. V roce 2021 však Tomovo postgraduální studium v Louisianě skončilo a on se s Martou přestěhoval zpět do Itálie. Načasování této události bylo zvláštní tragédií, protože jsme se právě přestěhovali zpět do Baton Rouge. Smutek při zjištění, že se stěhují, byl zdrcující, a i teď, když to píšu, je bodnutí sotva menší - vždycky mi budou tito přátelé chybět, když nebudou nablízku. Ale! Tato melancholie byla darem a podnětem pro naše hudební večery Spirto Gentil.

Po odchodu Toma a Marty jsem byl trochu posedlý prací, trochu mrzutý a jinak jsem se věnoval rozptýlení. Ale poté, co jsem jednoho letního měsíce dohonil Toma a Martu po telefonu, jsem si uvědomil, že je to krátkozraké a sebestředné. Oni přecházeli do nové farnosti a nových gest CL v Itálii, zatímco já jsem se pomocí sebelítosti izoloval od rizika (nových) přátelství, o kterých jsem tvrdil, že po nich toužím. Jejich svědectví, v tomto případě možná náhodné, mnou otřáslo z mé zatuchlé setrvačnosti. Stále jsem byl smutný, ale nyní to potvrzovalo "naplnění, k němuž [jsem] směřoval" (viz úvaha otce Giussaniho o Baladě o starci od Claudia Chieffa). Už jsem nebyl zastaven, a tak se na výzvu mé ženy, abych začal jednat, zrodila naše společnost Spirto Gentil.

V idiomu svých vlastních tužeb jsem Tomovi vysvětlil:

Ptal jsem se: "Kde je další Tommaso? Kde je můj přítel, který na všechno říká ano a hledá odpověď na naše rozmanité touhy po štěstí. Vyvedu je z úkrytu díky [tomuto hudebnímu večeru]."

Díky Tomově odpovědi jsem si skutečně uvědomil, jakým požehnáním večery Spirto Gentil jsou: zrodily se ze základní touhy, ale uskutečnily se až poté, co mě milost a bolest ztraceného přátelství vrátily do pozice žebráka.

Když to [Tom] čtu, přemýšlím o tom, kolik věcí jsme spolu mohli udělat v Baton Rouge....Ale možná nás naše přátelství, jaké je teď, tlačí k tomu, abychom se víc rozdali tady [kde jsme] s ostatními, kteří hledají stejnou NEKONEČNOU VÁŠEŇ [napůl žertovná narážka na interní vtip]. Mám stejnou touhu, chci najít přátele, se kterými bych mohl vytvářet příležitosti k setkávání a sdílet naši vášeň pro život s ostatními mimo Hnutí. Ale jsem bídný člověk. Sám nic nedokážu! Ale když vidím, co děláte a po čem toužíte, toužím ještě víc.

Tom má naprostou pravdu: kdybychom spolu žili v Baton Rouge, pravděpodobně bychom spolu dělali radostné věci. Ale nejsem si jistý, zda bychom s manželkou otevřeli svůj domov, abychom se podělili o jídlo, pití a hodinu O. Giussaniho, Mozarta, Chopina, Schuberta, Tita Schipa atd. Tomova odpověď ilustruje uvědomění, které bych si přál mít vždy: "Člověk nemůže být pokorný, pokud na jedné straně odmítá svou nicotu a na druhé straně nechápe a neuznává vítězství Jiného, vítěznou Přítomnost." (Viz úvaha o. Giussaniho o Liturgii Jana Zlatoústého). Při pohledu zpět je pro mě snadné říci, že ani já sám nic nezmůžu. Ale naštěstí Kristus neustále dával najevo svou přítomnost mé rodině prostřednictvím našeho přátelství s Tomem a Martou, a to i přes nedostatek společného času. Jakékoli pozitivní touhy, které ve mně Tom podle svých slov viděl, vznikly jen proto, že jsem je nejprve viděl já v něm. Proto nazývám naši společnost Spirto Gentil zázrakem - je to "pohyb Božích kroků vpřed v rámci kroků lidského společenství" (Zázrak pohostinnosti, str. 68), které máme s Tomem a Martou.

Bill, Baton Rouge, LA