Margaret Karramová (Catholic Press Photo)

Karramová: "Papežova slova o jednotě jsou výzvou i pro nás."

Prezidentka fokolarínů píše Davide Prosperimu k výročí smrti otce Giussaniho a 70. výročí CL: "Duch svatý bude vědět, jak nás učinit schopnými vydávat svědectví o Kristu se specifickým charismatem, které nám bylo v církvi svěřeno."

Rocca di Papa, 14. února 2024

Vážený Davide Prosperi,
s radostí jsem se seznámila s dopisem, který Vám chtěl papež František adresovat u příležitosti 19. výročí úmrtí dona Luigiho Giussaniho a 70. výročí Společenství a osvobození po soukromé audienci u Jeho Excelence Mons. Filippa Santora.

Se srdečnou radostí zaznamenávám jeho láskyplnou blízkost a úctu, kterou chová k vám, členům a příznivcům CL, a potvrzuje a povzbuzuje vás, abyste pokračovali v práci, kterou jste v tomto období podnikli, aby vaše evangelizační a charitativní dílo bylo stále plodnější a věrnější původní inspiraci, zejména mezi mladými a v kulturní oblasti.

Kéž se k vám k těmto výročím dostane co nejsrdečnější blahopřání mé i celého hnutí Fokoláre.

Děkujme společně Bohu za velký dar církvi, kterým je život a učení otce Giussaniho, dnes aktuálnější než kdykoli předtím.

I my se nechme vyzvat slovy Svatého otce, abychom se stále obnovovanou vzájemnou láskou pečovali o jednotu mezi všemi a dávali prostor Duchu svatému. On bude vědět, jak nás učinit schopnými vydávat svědectví o Kristu se specifickým charismatem, které nám bylo svěřeno v církvi a ve světě pro dobro lidské rodiny.

Sjednoceni v bratrském společenství, nasazení a modlitbě,

Margaret Karramová
Prezidentka hnutí Fokoláre