Otec Luigi Giussani (Sergio Assandri/Archivio Fraternità CL)

"Křesťanství jako událost dneška"

U příležitosti 19. výročí úmrtí otce Luigiho Giussaniho vychází v plném znění nepublikovaný text zveřejněný v únorových "Tracce": poznámky z přednášky otce Luigiho Giussaniho v roce 1992.

Moderátor. O. Giussani k nám dnes večer promluví na téma: "Křesťanství jako událost dneška", což je přesně ta genialita, podle níž se zkušenost, kterou vytvořil a prožil v církvi a pro církev dnes, dotkla nás všech. Poté bude prostor pro několik otázek.

Luigi Giussani. Objektivně se mi zdá, že význam tématu ("křesťanství jako událost dneška") je dán tím, že slovo křesťanství se dnes snáze ztotožňuje se souborem morálních hodnot nebo s hlásáním morálních hodnot, se zájmem o morální hodnoty. Neříkám tedy, že křesťanství se nezabývá morálními hodnotami, říkám jen, že křesťanství se vůbec nekryje s hlásáním morálních hodnot. Pokud jsme byli minulou neděli na mši svaté, krásné podobenství o farizeovi a celníkovi (srov. Lk 18,9-14) nás opět překvapilo: vždycky nás překvapí, když na konci říká, že celník vyšel z chrámu odpuštěn, "ospravedlněn", v pokoji, zatímco farizeus, který se chlubil vším dobrým, co udělal - a nelhal, Kristus neřekl: "Farizeus lhal", vůbec ne -, vyšel odsouzen. Konečný důvod tohoto protikladu není třeba hned objasňovat; je možné, že přichází jako závěr jiných myšlenek. Ale chci říci, že pro toho, kdo má mluvit o křesťanství, přemýšlet o křesťanství nebo žít křesťanstvím, je hlavní právě toto: že nemůže to, o co se chce zajímat nebo čím chce žít, vést k morálním hodnotám, které může silou své vůle převést do činů. Křesťanství je fakt, událost, objektivní skutečnost: i kdyby celý svět nevěřil, už mu to nemůže vzít. Žádná argumentace nemůže obstát: "Contra factum non valet illatio", tváří v tvář faktu je zbytečná, proti faktu nelze postavit argumentaci, sílu argumentace...

Text přednášky v několika jazycích naleznete zde.