Duccio di Buoninsegna (cca 1260-1318), Maestà, deska: Zjevení apoštolům za zavřenými dveřmi. Museo dell’Opera Metropolitana, Siena, Italia. Foto: Opera Metropolitana Siena/Scala, Firenze.

Velikonoce 2024. Plakát CL.

Slova papeže Františka a otce Giussaniho letos doprovázejí "Zjevení apoštolům za zavřenými dveřmi", jehož autorem je Duccia di Buoninsegna. Online ve formátu pdf.

Zde je to, co činí Pánovo zmrtvýchvstání: nutí nás jít dál, vyjít z pocitu prohry, odvalit kámen z hrobů, kam často uzavíráme naději, dívat se s důvěrou do budoucnosti, protože Kristus vstal a změnil běh dějin.
Papež František

Křesťanská událost je Bůh, který vstupuje do života člověka a do dějin. A já jsem křesťan, protože On, Bůh, je přítomný mezi námi a bude přítomný po všechny dny až do konce světa. To dítě vyroste, zemře a vstane z mrtvých a tímto zmrtvýchvstáním se neodolatelným způsobem zapíše do dějin, přitáhne k sobě lidi, jejichž jednota tvoří Jeho tělo, Jeho tajemné tělo, neboli Boží lid.
Luigi Giussani

Velikonoční plakát 2024