Mons. Camisasca se skupinou tchajwanské mládeže

Taipei. "Přítel v našem domově"

Prezentace jeho knihy na univerzitě Fujen, mše za otce Giussaniho, Škola komunity s mladými pracovníky... Návštěva Mons. Massima Camisascy na Tchaj-wanu v dopise.

Pozvali jsme Mons. Massima Camisascu, zakladatele Fraternity San Carlo, aby nás navštívil na Tchaj-wanu a oslavil naši přítomnost v Tchaj-peji. Náš dům byl totiž založen v roce 2001 a od té doby prošlo tímto ostrovem mnoho kněží. Při této příležitosti nás napadlo přeložit jednu z jeho knih. Navrhl název: Dům, země, přátelé.

Nakonec byla kniha přeložena do čínštiny a vydána a otec Massimo ji přijel osobně představit na Katolickou univerzitu Fujen v Tchaj-peji, kde mnoho z nás kněží pracuje nebo studuje. V sobotu 24. února se v přednáškovém sále Fakulty cizích jazyků sešla asi stovka lidí, mnoho přátel, kteří se s námi za ta léta setkali, aby si poslechli, o čem je řeč.

Chvíle byla velmi příjemná a účastná. Začali jsme dvěma písněmi, jak to často děláme před našimi setkáními: La strada od Claudia Chieffa a čínskou písní o touze. Kromě dona Massima promluvila také sestra Teresa Liu z Dcer svatého Pavla a vedoucí nakladatelství, které se rozhodlo vydat knihu v čínštině; byl tam také Yaling, náš přítel a kolega, který knihu přeložil.

Po prezentaci jsme se odebrali do univerzitní kaple, kde tchajpejský arcibiskup Mons. Thomas Anzu Chung celebroval mši svatou na památku otce Giussaniho. Právě díky otci Giussanimu se otec Massimo, tehdy student Berchetova gymnázia v Miláně, seznámil s hnutím Studentská mládež (Gioventù Studentesca), z něhož se mělo zrodit Společenství a osvobození. A právě díky otci Massimovi se zrodila naše Fraternita misionářů. A opět díky němu jsme s mými bratry přijeli na tento ostrov, abychom všem, které potkáme, přinášeli krásu, kterou jsme našli v Ježíši Kristu, podle toho zvláštního akcentu, kterým je charisma otce Giussaniho.

V těchto dnech jsme se spolu s otcem Massimem účastnili také různých akcí místního hnutí. Škola komunity na téma Náboženský smysl s malou skupinou mladých pracovníků, univerzitní chlapecký rej, večeře Fraternity... Jako vždy nás zasáhla důvěrnost, která mezi námi okamžitě vznikla, navzdory jazykovým a kulturním rozdílům. Viděli jsme, že lidské srdce je v každé části světa stejné a že každý touží po přátelství, které může trvat věčně.

P. Paolo Costa, Tchaj-pej (Tchaj-wan)