Modlitba za mír v Mnichově

Německo: "Jediná síla, která se staví proti nenávisti a válce"

V době konání Světové bezpečnostní konference uspořádala mnichovská komunita CL modlitbu za mír, které se zúčastnil také monsignor Paul Richard Gallagher.

Stejně jako v loňském roce uspořádalo mnichovské společenství CL ve spolupráci s diecézí v kostele v centru města Heilig Geist Kirche modlitbu za mír. Letos měl kostel otevřené dveře, takže toto gesto bylo veřejné a přístupné mnoha zvědavým turistům i místním obyvatelům, kteří procházeli kolem.

Stejně jako loni byla akce uspořádána ve dnech konání Světové bezpečnostní konference, přičemž velkým darem byla přítomnost Mons. Paula Richarda Gallaghera, sekretáře Vatikánu pro vztahy se státy a mezinárodními organizacemi, který se v Mnichově konference zúčastnil. Ve svém úvodním projevu připomněl, jak je důležité modlit se za mír, "jedinou sílu, která se může postavit nenávisti a válce", a to společně: "Kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich," zněl citát z evangelia, kterým svou řeč zahájil. Poté vyprávěl o tom, jak se papež kromě "ora" pro mír velmi angažuje také v "labora" pro mír, a to tak, že se všemi, počínaje hlavami států, navazuje diplomatické kontakty, aby podpořil kulturu důvěry. Přítomnost monsignora Gallaghera byla velkým svědectvím jednoty s papežem v jeho prorockém úsilí o mír.

O modlitbu růžence se postaralo mnoho přátel z komunity, kteří tuto chvíli doprovodili několika německými, italskými a anglickými písněmi. Připravili také pozvánky a brožurky s texty, které měly tuto chvíli provázet, a dopis jeruzalémského patriarchy, kardinála Pierbattisty Pizzabally, adresovaný jeho diecézi na začátku konfliktu ve Svaté zemi. Mezi tajemstvími růžence byla čtena jeho slova, která potvrzují důležitost našeho příspěvku k míru: "Mít zde dnes odvahu k lásce a míru znamená nedovolit, aby nenávist, pomsta, hněv a bolest obsadily veškerý prostor našich srdcí, našich řečí a našeho myšlení."

Kapitulní kněz mnichovské katedrály nám na závěr gesta poděkoval za tato čtení, která nám pomohla pochopit náš úkol v této historické chvíli. Z tohoto gesta jsme si odnesli novou výzvu, abychom i nadále věřili této papežově prosbě a modlili se, aby mír ovládl i náš život.

Carlo, Mnichov (Německo)