Pozornost od Angel studios

Příliš málo Ježíše

Recenze nového filmu Cabrini od Angel Studios
Barbara Gagliotti

Příliš malý svět – název populárního životopisu Matky Frances Cabrini - vystihuje epizodu příznačnou pro osobnost této světice. Když jí bylo řečeno, že New York je pro její charitativní a misionářské záměry dostatečným polem působnosti, opáčila: "Celý svět je pro mě příliš malý".

Minulý týden, 8. března, vydala společnost Angel Studios film Cabrini, který byl načasován na Mezinárodní den žen ve snaze propagovat svědectví křesťanské ženy a její hrdinské činy jako příklad autentického naplnění ženského života. Otázkou je, zda se to podaří.

Angel Studios je americká filmová společnost zodpovědná za megahit "Vyvolení" a kasovní překvapení roku 2023 "Zvuk svobody". Tyto filmy dosáhly svého úspěchu nezávisle na podpoře velkých studií, svezly se na vlně lidové podpory a zároveň využily strategie přímých investic a crowdfundingových kampaní a inovativního modelu pay-it-forward. Snímek Vyvolený zatím oslovil 108 milionů (a stále více) mezinárodních domácností. Klobouk dolů před našimi bratry z Angel Studios za jejich odvahu a touhu přinést na velké plátno příběhy inspirované vírou v době, která tak zoufale potřebuje Dobrou zprávu.

Frances Xavier Cabrini (1850-1917), jak je ve filmu vyobrazena, je skutečně silná a odhodlaná žena. Je hrdou dcerou svého italského původu a tvůrci se odvážně rozhodli použít její rodný jazyk po značnou část filmu (s anglickými titulky). Vidíme, jak bojuje s římskou kurií, jak se utkává s papežem Lvem XIII., a dokonce se postaví italskému senátu, což jsou všechno instituce, v nichž dominují muži. Stejně tak je při své misi v New Yorku neochvějnou obhájkyní chudých italských přistěhovalců, kterým přišla sloužit. Prohledává stoky Five Points, nechvalně proslulého slumu na dolním Manhattanu, a hledá sirotky, stará se o chudé dělníky nucené pracovat v nebezpečných podmínkách, hledí do očí otrlým zločincům a zápasí se zkorumpovanou a bigotní radnicí. Všechny tyto epizody jsou pravdivé, a právě proto je Cabriniho příběh tak poutavý.

Je prostě ohromující, že kdokoli, natož žena své doby, mohl vykonat dílo, které vykonala. Za 28 let své misionářské činnosti přeplavala 30krát oceán, založila asi 67 misií a z první ruky dohlížela na zakládání škol, sirotčinců a nemocnic na třech kontinentech.

Kde film zaostává, a to je hlavní chyba, je to, že nedokáže pochopit a oživit původ a povahu síly Matky Cabrini. Víra v Boha, v Nejsvětější Srdce Ježíšovo a v církev byla jistým zdrojem veškerého jejího úsilí. Nebyla to osamělá světice, jak se nám film snaží namluvit. Jistě, byla to žena činu, ale veškerá její energie pramenila z jejího přilnutí k našemu Pánu - v modlitbě, v častém přijímání eucharistie, v životě jejích sester a v poslušnosti jejímu povolání. "Musíme se modlit bez únavy, protože spása lidstva nezávisí na hmotném úspěchu... ale pouze na Ježíši," radila svým duchovním dcerám. Z jejího modlitebního života však ve filmu vidíme jen málo. V jediné scéně, kde se můžeme domnívat, že se Cabriniová modlí, sedí sklíčeně v kapli, dokud ji spolupracovnice, bývalá prostitutka, nenabádá, aby se nevzdávala. Oč silnější a autentičtější by tento okamžik byl, kdyby obě klečely na kolenou a prosily Pána o útěchu a pomoc.

Matka Cabrini v těžkostech vždy opakovala: "Všechno mohu v tom, který mě posiluje" (Flp 4,13). Přesto se zdá, že scénář tuto a další impozantní fráze z arzenálu Cabriniové, jako například "Odpočívej? K odpočinku budeme mít celou věčnost. Teď pracujme." Tyto věty, účinněji vetkané do dialogů, nám mohly dát nahlédnout do vztahu světice k Tajemství. I ona měla vize. Práce na otevření nemocnice ji hned nezahřála. Pak se jí zdálo o Panně Marii s vyhrnutými rukávy, jak utěšuje trpící. Blahoslavená Matka jí řekla: "Dělám to, co ty odmítáš dělat." A ona jí odpověděla: "Dělám to, co ty odmítáš." To Matce Cabrini stačilo k tomu, aby začala jednat. A přestože musela překonat mnoho překážek, které jejímu poslání kladli lidé uvnitř církve, byla duchovní dcerou papeže Lva XIII. a jeho povzbuzení a otcovství jí dodávalo energii. Napsala: "Doprovázena tímto požehnáním jdu všude s největší důvěrou; žádný strach už nikdy nebude skličovat mého ducha, ať je cesta jakkoli těžká, ať mi duchovní nepřátelé nebo světští odpůrci kladou do cesty jakékoli překážky. Papež promluvil, Bůh promluvil, jdu bezpečně svou cestou."

Svět byl ve skutečnosti příliš malý pro horoucí srdce svaté Františky Cabrini, ale bylo tomu tak, protože, jak nám řekla: "Království Boží nemá hranice, jeho hranice jsou hranice samotné zeměkoule. Pojďte, ať je vaše sláva slávou vašeho nebeského chotě, ať je uplatněním onoho nebeského talentu - vznešeného povolání spolupracovat s Kristem na spáse duší."

Kdybych měl shrnout, co ve filmovém ztvárnění této pozoruhodné ženy a světice chybí, řekl bych v jejím rodném jazyce: troppo poco Gesù - málo Ježíše - bez něhož by Matka Cabrini, jejíž život přinesl hojnost hrdinských křesťanských ctností, nebyla takovou superženou, jakou byla, a nezanechala by ve světě takovou nadpozemskou stopu.

Těm, kdo by chtěli svatou Františku Cabrini poznat lépe, doporučuji znovu navštívit výstavu, kterou v roce 2015 sponzorovalo sdružení New York Encounter: Tvář svatosti, lidská tvář: Životy Elizabeth Setonové a Frances Cabriniové a také životopisnou knihu Theodora Maynarda z roku 1945 Too Small a World, The Life of Mother Frances Cabrini (nedávno znovu vydanou nakladatelstvím Ignatius Press).