Don Giussani v Riccione v roce 1973 (Foto Fraternita CL)

Don Giussani: Jak bude probíhat proces blahořečení

Na internetových stránkách milánské diecéze vysvětluje monsignor Ennio Apeciti, vedoucí diecézní služby pro kauzy svatých, cestu k oltáři zakladatele CL.
Annamaria Braccini

9. května začne svědecká fáze procesu blahořečení Božího služebníka monsignora Luigiho Giussaniho. Toto je oznámení, které sdělila arcidiecéze a které o několik minut později znovu uvedla tisková kancelář Společenství a osvobození.
Zeptali jsme se monsignora Ennia Apecitiho, pověřeného vedením diecézní služby pro kauzy svatých a arcibiskupského delegáta pro kauzu blahořečení zakladatele hnutí a Fraternity CL, o co se jedná a jak k tomuto důležitému, druhému momentu v procesu směřujícímu k oltáři dona Giussiho došlo.
"Poté, co jsme již dvanáct let pracovali na shromáždění obrovské dokumentace o Giussanim, jde nyní o dokončení cesty prostřednictvím konfrontace, jak to vyžadují normy, s Božím lidem. Tedy shromáždění svědectví skupiny lidí, kteří mohou potvrdit nebo doplnit to, co nám již dokumentace nabídla," vysvětluje Apeciti.

První oznámení přišlo z milánské diecéze, protože tento nový krok se odehrává v kontextu diecézní fáze procesu?
Je to tak, protože proces se zrodil v Miláně, když před dvanácti lety přijal pozvání tehdejší arcibiskup kardinál Angelo Scola, který 22. února 2012, v den sedmého výročí smrti Služebníka Božího a třicátého výročí uznání Fraternity Společenství a osvobození, učinil v milánské katedrále veřejné prohlášení. Věc pak pokračovala episkopátem monsignora Delpiniho a dospěla k současné zralosti.

Monsignor Ennio Apeciti (Foto Meeting Rimini)

Arcibiskup zahájí svědeckou fázi v bazilice svatého Ambrože 9. května. Má výběr data a místa nějaký konkrétní důvod?
Ano, rozhodli jsme se, že se slavnost bude konat v den Nanebevstoupení Páně, protože při četbě spisů Božího služebníka jsme našli několik zmínek o této slavnosti, které ho nadchly. Pak jsme se rozhodli pro baziliku svatého Ambrože, protože každý ambrosiánský kněz si připomíná příkladnost největšího patrona naší církve, a protože se jedná o kostel sousedící s Katolickou univerzitou, kde Giussani působil jako profesor, protože on i hnutí mají k Athenaeu velmi blízko.

Jak budou oslavy 9. května probíhat?
Bude to čas modlitby, protože se v každém případě jedná o církevní úkon. Budeme slavit nešpory a před Magnificat se ujme slova arcibiskup a začne právní část s přísahou, delegací členů tribunálu a čtením protokolu. Jakmile bude nová fáze kauzy ustanovena a kanonicky zahájena, bude hezké společně zazpívat Magnificat jako chvalozpěv a díkůvzdání.

Máte již odhad, jak dlouho by mohla trvat fáze svědectví?
Po dokumentační fázi, která byla nutně velmi zdlouhavá, protože jsme museli prozkoumat desítky tisíc stran spisů, bychom rádi omezili dobu trvání tohoto dalšího vyšetřování na potvrzení toho, co již vyšlo najevo. Proto zkrátíme výslechy na počet, který doporučuje Kongregace pro kauzy svatých a který se běžně provádí vyslechnutím 50-60 svědků. Předpokládáme tedy časový rámec asi rok a půl, ale pak samozřejmě bude vše záviset na bohatosti svědectví.

Jak bude případ pokračovat poté?
Po shromáždění dokumentárního materiálu a svědectví můžeme přejít ke třetí fázi, tzv. fázi zázraku, tj. studiu a zkoumání, zda mezi mnoha milostmi, které již udělil těm, kdo se k němu modlí, existuje nějaká, kterou lze definovat a označit jako zázrak.

Jak budou probíhat výslechy svědků? Budou neveřejné a před komisí?
Jsou důvěrná, nikdo k nim nemůže být připuštěn kromě mě jako arcibiskupského delegáta a notáře, který zajišťuje správnost postupu a jeho potvrzení. V případě potřeby můžeme informovat postulátora.

Jaký je profil svědků a zda jste je již vybrali?
Podle pokynů Svatého stolce musí reprezentovat různé tváře církve, takže budeme mít kněze, některé biskupy, zasvěcené muže a ženy a laiky. Nejen lidé plnoletí, vzhledem k tomu, že Giussani zemřel v roce 2005, ale také mladí lidé, kteří mohou říci, jak jim Mons. Giussani ukázal příkladný způsob svědectví.

Dojde k veřejné restituci svědecké fáze?
Shromážděná dokumentace bude předána Svatému stolci, který rozhodne. Svatý otec je jediným soudcem, který nakonec, i po konzultaci s ostatními, ověří, zda existují prvky - prostřednictvím těch, které jsme shromáždili - pro které může kauza pokračovat.

Zdroj: www.chiesadimilano.it