Bombardování v Charkově (Foto Ansa)

Výzva k míru. "Je to povinnost politiky"

V Terstu se uskutečnilo setkání laických sdružení v rámci Katolických sociálních týdnů. Naše hnutí se hlásí k manifestu adresovanému vládám a kandidátům v Evropě: "Cítíme se být povoláni k hlubokému obrácení a ke společnému a jasnému úsudku."

V minulých dnech jsme se sešli v Terstu, abychom se zamysleli nad tématem příštího Sociálního týdne s názvem "V srdci demokracie", a sdíleli jsme naléhavou společnou potřebu obrátit se s upřímnou výzvou k Míru na představitele vlád, zástupce institucí a zejména na ty, kteří se ucházejí o vedení Evropské unie. Nechť se rozhodně objeví společný závazek k Míru založenému na uznání nekonečné a nezcizitelné důstojnosti osoby.

Papež František před několika dny jednoznačně zopakoval: "Nezapomínejme na války. Modleme se za mír. Válka je vždy porážkou, vždy!"
Válka nikdy nebyla řešením konfliktů a napětí mezi lidmi a národy, ale vždy přinášela smrt a utrpení všem a zejména těm nejslabším, kteří za to platí a vždy budou platit nejvyšší cenu.
Válka je porážkou práva, mezinárodního společenství a celého lidstva. Konflikty zuří na našem prahu, na Ukrajině, ve Svaté zemi a na mnoha dalších místech světa, přičemž se používají stále silnější zbraně s ničivými účinky na lidi a životní prostředí. V této pro svět strašné hodině cítíme, že jsme povoláni k hlubokému obrácení a ke společnému a jasnému úsudku: Mír je povinností politiky. Je to vytrvalá a tvůrčí povinnost.

Evropská unie, vysněná na troskách války a postavená na utopii míru, hraje rozhodující roli. A my všichni cítíme odpovědnost za odkaz evropských politiků, věřících i nevěřících, kteří dali přednost životu a důvodům, které spojují, před tím, co rozděluje. Nedávno to připomněl i prezident republiky Sergio Mattarella: "Svět potřebuje mír, stabilitu, pokrok a Evropská unie je povolána dát konkrétní odpovědi na touhy těch národů, které vzhlížejí k nejpůsobivějšímu projektu spolupráce, jenž byl zkoncipován na troskách druhé světové války".

Proto vyzýváme politické síly a kandidáty v nadcházejících evropských volbách, aby se výslovně přihlásili k odpovědnosti za mír a bezvýhradně navrhli cestu diplomacie a skutečné politiky.
Nemůžeme se smířit s tím, že válečnická rétorika a nekultura konfrontace zasahují do našich životů od osobních vztahů až po vztahy společenské a politické. Budeme se nadále angažovat ve vzdělávání a školení, v konkrétní solidaritě s nejslabšími a oběťmi nespravedlnosti, v dialogu pro společné dobro s ženami a muži dobré vůle.
Dnes více než kdy jindy je politika "nejvyšší formou lásky", pokud usiluje o Mír.

Terst, 4. května 2024

První signatáři:
ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
AGESCI - Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
Italská katolická akce
Společenství a osvobození
Společenství Sant'Egidio
Hnutí křesťanských dělníků
Politické hnutí za jednotu
Obnova v Duchu svatém (Rinnovamento nello Spirito)