Výroční mše u příležitosti 15 let od úmrtí Luigiho Giussaniho

Únor 23. 2020, Praha, Kostel sv. Apolináře

Mše slavená společně s nunciem mons. Charlesem D. Balvem. V příloze naleznete jeho promluvu.

Homílie Charlese Balva