O. Luigi Giussani

In memoriam

Služebník Boží, výroční mše, modlitba, otevírací doba na hřbitově

Služebník Boží
V roce 2012 přijal milánský arcibiskup žádost o zahájení procesu blahořečení a svatořečení P. Giussaniho. Řízení a koordinaci aktivit týkajících se uctění jeho památky a používání příslušných dokumentů má na starosti Sekretariát postulace.

Zahájení procesu:
Via De Notaris 50 - 20128 Milán
tel.+39 02 66595088
e-mail: segreteriapostulazione@luigigiussani.org

S cílem reagovat na potřebu, která se objevila v životech tolika lidí v návaznosti na žádost o zahájení procesu blahořečení P. Giussaniho - tzn. mít možnost řádně se dovolávat přímluvy v souladu se skutečnou podstatou jeho charismatu, požádalo sdružení Fraternità příslušný církevní úřad o schválení přímluvné modlitby (a schválení obdrželo) - pozor! - k soukromým modlitebním účelům. Jedná se o jedinou formu, kterou uznala sama Církev pro Služebníka Božího, kterým Otec Giussani nyní je.
Důrazně žádáme, abyste nevytvářeli ani nešířili jiné formy přímluvné modlitby.
Sdružení Fraternità neschvaluje žádnou jinou iniciativu.
(Otec Julián Carrón)

Ó Milosrdný Otče, děkujeme Ti,
že jsi dal své Církvi a světu
Božího služebníka, Otce Luigiho Giussaniho.
On nás svým horlivým životem
naučil poznávat a milovat
Ježíše Krista přítomného tady a teď
a s pokornou jistotou žádat, aby
«každý den začínal naším ano Pánu,
který nás objímá a činí úrodnou
půdu našeho srdce,
aby se naplnilo Jeho dílo ve světě,
které je vítězstvím nad smrtí a nad zlem». Dej nám, Otče,
na přímluvu Otce Giussaniho,
podle své vůle,
milost, o niž úpěnlivě prosíme,
v naději, že on
bude brzy připočten k Tvým svatým.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen

Veni Sancte Spiritus. Veni per Mariam.


Malou fotografii Otce Giussaniho je možné si stáhnout ve formátu pdf.

Historický archív
Dokumenty týkající se Otce Giussaniho (vstupenky a dopisy, texty jeho přednášek, zvukové a obrazové záznamy či fotografie) lze zaslat do Historického archívu (buď jejich originál nebo kopii či digitální záznam). Materiály budou pečlivě uschovány a bude s nimi nakládáno jako s důvěrnými. Historický archív hnutí CL:
tel: +39 02 66595088 - fax: +39 02 66594670
clarchivo@comunioneliberazione.org
Korespondenční adresa: Via De Notaris 50 - 20128 Milán (Itálie)

Návštěvy hřbitova
Hrobka P. Giussaniho se nachází na milánském hřbitově Cimitero Monumentale di Milano, Piazzale Cimitero Monumentale tel. 02 88465600,
informace: www.comune.milano.it

Otevírací doba
Úterý - neděle: 8.00 - 17.30 hodin (odchod nejpozději v 18.00 hodin). V pondělí (mimo svátky) zavřeno.
1. ledna, na Velikonoční neděli a pondělí, 1. května, 2. června, 15. srpna, 8., 25. a 26. prosince: otevřeno od 8.00 do 13.00

Pořady bohoslužeb ve hřbitovním kostele (tel. 02 29001682)
Úterý - pátek: 11:00
Sobota: 9:00 a 11:00
Neděle: 10:00 a 11:30

Výročí
Výročí úmrtí P. Giussaniho (22. února 2005) se na celém světě připomíná mší a liturgickými oslavami.
Veškerá oznámení a informace zasílejte laskavě na adresu: eventi@comunioneliberazione.org

Monumentální hřbitov v Miláně