Luigi Giussani

Základní bibliografie

Život Otce Giussaniho, který napsal Albert Savorana, je věrným popisem života zakladatele hnutí CL: kromě toho, že poprvé ukazuje lidskou cestu tohoto kněze, nabízí čtenářům i odkaz pro život jednotlivců i Církve.

Z různých publikací věnovaných Otci Guussanimu a historii hnutí CL zde uvádíme knihu Massima Camisascy nazvanou In cammino dentro il mondo (Na cestě dovnitř světa), která popisuje období od roku 1954 do roku 1984.

Během svého života publikoval Otec Giussani řadu děl. Jak sám uvedl, „chceme současnému člověku ukázat rozumnost a užitečnost této odpovědi na drama bytí, která má název „křesťanská událost“. Hlavním vydavatelem v Itálii je Rizzoli (kromě Jaca Book, Edizioni San Paolo, Marietti, Sei a Piemme). Řada děl byla přeložena do mnoha jazyků, mezi něž patří například angličtina, čínština či arabština.

Mezi nejdůležitější tituly patří:

 • Tři svazky „PerCorso”: Náboženský smysl (Il senso religioso), Původ křesťanského nároku (All’origine della pretesa cristiana) a Proč církev (Perché la Chiesa)

 • Riziko výchovy (Il rischio educativo)

 • Si può vivere così? (Můžeme takto žít?)

 • Il cammino al vero è un'esperienza (Cesta k pravdě je zkušenost)

 • L'avvenimento cristiano. Uomo Chiesa Mondo (Křesťanská událost. Člověk Církev Svět

 • L'opera del movimento. La Fraternità di Comunione e Liberazione (Dílo Hnutí. Fraternità hnutí Comunione e Liberazione)

 • L'io, il potere, le opere (Já, moc a dílo)

 • L'autocoscienza del cosmo (Sebereflexe vesmíru)

 • Che cos'é l'uomo perché te ne curi? (Co je člověk a co je ti po něm?)

 • L'attrattiva Gesù (Přitažlivost Ježíše)

 • Generare tracce nella storia del mondo. Nuove tracce di esperienza cristiana (Zanechávat stopy v historii lidstva. Nové stopy křesťanské zkušenosti), napsáno společně se Stefanem Albertem a Javierem Pradesem

 • Il senso di Dio e l'uomo moderno (Význam Boha a moderního člověka)

 • Le mie letture (Moje chápání)

 • La familiarità con Cristo. Meditazioni sull'anno liturgico (Důvěrný vztah s Kristem. Rozjímání nad liturgickým rokem)

 • Sul senso religioso (O náboženském smyslu), soubor spisů Giovanniho B. Montiniho e di Luigiho Giussaniho

 • Svazky edice „I libri di Luigi Giussani - L'Equipe“: Dall'utopia alla presenza (1975-1978) (Knihy Luigiho Giussaniho - Equipe: Od utopie po současnost), Certi di alcune grandi cose (1979-1981) (Být si jist některými velkými věcmi), Uomini senza patria (1982-1983) (Lidé bez vlasti), Qui e ora (1984-1985) (Tady a teď), L'io rinasce in un incontro (1986-1987) (Mé já se rodí při setkání), Ciò che abbiamo di più caro (1988-1989) (To, co je nám nejdražší), Un evento reale nella vita dell'uomo (1990-1991) (Skutečná událost v životě člověka) e In cammino (1992-1998) (Na cestě).

 • Tři svazky série "Cristianesimo alla prova" (Zkoušené křesťanství), která sumarizuje lekce a dialogy o. Giussaniho z duchovních cvičení Fraternity Comunione e Liberazione: Una strana compagnia (Zvláštní společnost), La convenienza umana della fede (Vhodnost víry pro člověka) a La verità nasce dalla carne (Pravda se rodí z těla).


Kompletní bibliografie je zveřejněna na stránkách scritti.luigigiussani.org, kde je možné konzultovat online všechny práce v italštině a některé texty v angličtině, a zároveň se seznámit s redakční historií každé práce. Kompletní seznam děl uvedených na trh naleznete v sekci Publikace na těchto stránkách, kde je možné nakupovat online.