Luigi Giussani, Il rischio educativo, traduzione ceca

Riziko výchovy

Luigi GiussaniItaca 2023
Stránky: 96

Zásadní dílo a jedno z nejoriginálnějších v tvorbě Luigiho Giussaniho, Riziko výchovy, vyjadřuje myšlenku, která je středem celého jeho návrhu – jak je připomenuto v úvodu: „Hlavním tématem je pro nás ve všech našich rozhovorech vzdělání.“

V autorově návrhu jsou tři konstitutivní faktory: zprostředkování tradice v rámci současné zkušenosti, aby se mladí lidé osvobodili a dostali se do nejlepších podmínek pro kritické hodnocení každého aspektu skutečnosti.

Z „rizika“ konfrontace s okolním prostředím se vytváří osobnost vychovávaného: jeho svoboda.

Na těchto stránkách lze zachytit svěžest prožité a zažité výchovné koncepce – nejprve jako učitel na gymnáziu Berchet v Miláně a poté jako profesor na Katolické univerzitě v Miláně –, která je výsledkem hluboké znalosti lidské přirozenosti a zároveň historických a kulturních podmínek, jež charakterizují život dnešního člověka.

Mimořádně aktuální dílo, které je nezbytným krokem k přiblížení Giussaniho lidské a duchovní cesty.