Gesto pro mír na Times Square (Foto: Giuly Riboldi)

Hlásání míru na Times Square

Na proslulém náměstí na Manhattanu se jich sešlo na 70, aby si vyslechli výzvu papeže Františka. Vánoční koledy a čtení úryvků z díla dona Giussaniho mezi účastníky, kteří se sešli během sobotního odpoledne. Informovala o tom i zpravodajská stanice CBS

Spolu s několika přáteli nás velmi silně oslovila papežova výzva při audienci 15. října v Římě, abychom se spolu s ním podíleli na proroctví míru. Mluvili jsme o tom a přemítali, co to znamená.
Museli jsme se zamyslet nad významem slova mír, zdánlivě velmi jednoduchého, ale v současném kontextu téměř nemožného, a zdálo se nám, že papež mluví o něčem jiném, o jiném pojetí míru než toho, který jsme měli na mysli my: o míru bezpodmínečném a nikoli "politickém".
Rozhodli jsme se proto uspořádat veřejnou akci a řekli jsme si, že pro zveřejnění tohoto proroctví o míru není vhodnější doba než advent a že pro toto prohlášení není vhodnější místo než Times Square.

Spolu s asi 70 přáteli z komunity jsme se proto v sobotu 17. prosince sešli na Times Square na odpoledním setkání při vánočních koledách a úvahách papeže Františka a dona Giussaniho o míru. Nechali jsme vytisknout knížečku, kterou jsme rozdávali kolemjdoucím, aby si ji mohli přečíst, nebo si ji dokonce vzít a odnést domů.
Lidé, kteří se zastavili, byli doslova "nakaženi" touto radostí a ptali se nás, kdo jsme! Odpověď nemohla znít jako fráze, ale právě ten jas a jiskra ve tvářích lidí, kteří tam byli a zpívali, to bylo to, co je přitahovalo. V době, kdy téměř každý proti něčemu demonstruje, skupina šťastných lidí zpívá o míru bez jakýchkoli podmínek, a právě to lidi přitahuje a oslovuje. Navzdory tomu, že akce byla ohlášena na poslední chvíli, přišli na ni i novináři, což je možná znamení, že štěstí a modlitby za mír se dnes těší mimořádnému zájmu.

Alessandro, New York