Davide Prosperi zdraví Svatého otce po soukromé audienci (Vatican Media/Catholic Press Photo)

"Věrní charismatu, tvořiví ve světě."

Dopis předsedy Fraternity CL Davide Prosperiho adresovaný celému hnutí po soukromé audienci u Svatého otce v sobotu 15. června 2024.
Davide Prosperi

Drazí přátelé,

Rád bych se s vámi podělil o radost, že jsem byl včera ráno, v sobotu 15. června, na audienci u Svatého otce spolu s donem Andreou D'Auriou, ředitelem Mezinárodního centra Comunione e Liberazione, a Marcem Melatem, generálním sekretářem Fraternity.

Již na konci našeho posledního setkání, které se konalo v lednu tohoto roku, vyjádřil Svatý otec přání, abych se k němu brzy vrátil a vyprávěl mu o životě hnutí. Papež chtěl znát kroky, které jsme podnikli, a to i v návaznosti na dopis, který mi zaslal 30. ledna tohoto roku. Během setkání projevil velké ocenění toho, co prožíváme, a svědčil o svém láskyplném doprovázení naší cesty. Mohli jsme se s ním podělit o významné události uplynulého roku a proniknout do podstaty navrženého obsahu naší výchovné cesty prostřednictvím vyprávění o Zahajovacím dni roku, Škole komunity, Exerciciích Fraternity věnovaných naději a mé nedávné promluvě o kultuře. Svatý otec řekl, že je velmi potěšen, a ujistil nás v naší práci, přičemž jsme sdíleli obsah a obavy, které jsme mu odhalili.

Proto nás povzbudil, abychom bez váhání pokračovali na této cestě, a doporučil nám, abychom se drželi nastoupené cesty k prohloubení bohatství charismatu, zejména posílením metody společného vedení. V této souvislosti papež hovořil o potřebě sdílení charismatu a spoluodpovědnosti při vedení hnutí. „Bez toho,“ dodal, „má každé hnutí krátký život. Charisma žije v dějinách a v lidech, kteří ho činí aktuálním“. Zdůraznil také, že každé charisma musí samo sebe pojímat jako službu celé církvi, aniž by se od ní kdy vzdálilo, s obnoveným misionářským zápalem: „Nedívejte se na svůj pupek, jděte ven! To potřebuje celá církev“ - tuto větu Svatý otec během audience několikrát zopakoval.

Když jsem se ho zeptal na jeho názor na naši kulturní práci, papež František s tímto přístupem souhlasil a potvrdil, že charisma je třeba neustále aktualizovat.
Hnutí, připomněl Svatý otec, musí zůstat věrné svému charismatu tím, že se bude tvořivě komunikovat na všech místech světa, kde je přítomno.
Přátelé, jsem opravdu vděčný za tuto překvapivou a otcovskou společnost papeže, který nás povzbuzuje, utěšuje a podporuje v našem misijním úkolu. Na závěr audience jsme mu předali text Duchovních cvičení Fraternity, které vedl monsignor Giovanni Paccosi, a papež to komentoval slovy: „Naděje, naděje... naděje je pokorná ctnost.“

Prosme Pána, aby nám tato naděje plná pokory nikdy nechyběla. A nezapomínejme se vždy modlit za Svatého otce.

V objetí,

Davide Prosperi


Řím, 16. června 2024

Dopis