Cesta na kraj světa

Dokumentární pořad
Natočen u příležitosti padesáti let existence Hnutí
Autoři: Roberto Fontolan a Emma Neri