Fraternità

Fraternità hnutí CL je Univerzálním sdružením věřících, které bylo uznáno v 80. letech 20. století. K prvnímu oficiálnímu uznání došlo 11. července 1980 ze strany opata Matronoly z Montecassina. Po něm následovalo dne 11. února 1982 uznání Papežskou radou pro laiky. Sdružení Fraternità tvoří dospělí, kteří se sami svobodně rozhodnou následovat Krista a Církev podle metody, kterou jim předal jejich zakladatel (viz. L’opera del Movimento. La Fraternità di Comunione e Liberazione. Práce Hnutí. Fraternità di Comunione e Liberazione).
Kolem poloviny sedmdesátých let minulého století chtěla řada členů CL po absolvování vysokoškolského studia dále ve svém dospělém životě prohlubovat svou sounáležitost s Církví, a stát se tak zralými křesťany.
V dopise zaslaném Otci Giussanimu u příležitosti dvacátého výročí pontifikálního uznání shrnul Jan Pavel II. účel sdružení Fraternità těmito slovy: „Při posuzování života a činnosti sdružení Fraternità a Hnutí nás nejvíce oslovuje jejich schopnost naslouchat potřebám dnešního člověka. Lidská bytost nikdy nepřestává hledat. (...) Proto se Hnutí vždy snažilo ukazovat ne jeden ze způsobů, ale jediný způsob jak dospět k vyřešení tohoto existenciálního dramatu. Tou jedinou cestou, o které jste často hovořil, je Kristus. On je Cesta, Pravda a Život, on oslovuje člověka v jeho každodenním životě. Tuto cestu se často daří objevovat prostřednictvím dalších lidských bytostí. Díky daru víry získanému setkáním s Vykupitelem jsou věřící vyzýváni k tomu, aby se stali ozvěnou Kristovy události, aby se sami stali „událostí“.

Sdružení Fraternità, které založil Otec Giussani a kterému předsedal až do své smrti, vede v současné době P. Julián Carrón, kterého za nástupce zakladatele zvolila Centrální diakonie dne 19. března 2005.
Dnes sdružení Fraternità působí ve formě skupin na všech kontinentech. Hlásí se k němu přibližně 60 tisíc dospělých usilujících o dosažení svatosti, která je smyslem našeho bytí a vzájemného přátelství. Členství je založeno na prosté zásadě osobní askeze: na každodenních modlitbách, účasti na setkáních duchovní formace včetně každoročních duchovních cvičení a rekolekcí, jakož i na odhodlání poskytovat podporu (včetně finanční) různým charitativním, misijním a kulturním iniciativám, které propaguje a podporuje samotné sdružení Fraternità.

„Věřící jsou vyzýváni k tomu, aby se stali ozvěnou Kristovy události, aby se sami stali událostí“. (Jan Pavel II.)

Fraternità di Comunione e Liberazione
Via De Notaris 50 - 20128, Miláno
E-mail: clfrat@comunioneliberazione.org
T. +39 02.66595088