Novinky - 2020 - Page 3

Požehnání Urbi et Orbi

"Obejmout Pána, abychom objali naději"

Církev František

Pobožnost spojená s požehnáním Urbi et Orbi, které před prázdným Svatopetrským náměstím předsedal Petrův nástupce. "Naše víra je však slabá a jsme bázliví. Ty však, Pane, nenechej nás napospas bouři."

Vítejte na naší nové stránce

Aktuality

Přepracovali jsme ji tak, aby byla více efektivní, aby lépe sloužila výchovné nabídce Hnutí a abychom mohli sdílet krásu naší víry s každým. Zde je, co najdete na stránce cz.clonline.org.

Vedle modlitby je možné obětovat všechno

Aktuality

Manžel pracuje na oddělení pro pacienty s koronavirem. Ona je doma a stará se o "obvyklé věci": uklízení, praní, vaření. A ptá se: "Jak teď můžu být užitečná?"

Úsměv za rouškou

Aktuality

Práce na urgentním příjmu v Římě. Poplach při prvním nemocném koronavirem. Benedetta se zamýšlí nad Carrónovými slovy v Corriere della Sera, nad "metodou", která je platná pro všechny: "Nepodpírá nás inteligence či odvaha, ale přítomnost."

Dopis Juliána Carróna Hnutí

AktualityJulián Carrón

I když se nebudeme moci účastnit gest Hnutí, nic nám nezabrání v tom, abychom nepokračovali v naší cestě a nadále nezvyšovali jistotu. Takže vám zasílám otázku, nad kterou jsem přemýšlel při přípravě duchovních cvičení: "Co nás vytrhne z nicoty?"

"Virus? Je to lupa otočená na mě."

Aktuality

Organizační stres, nepochopení, nepohoda pacientů. Na oddělení, které se stalo polní nemocnicí, se Luisa cítí utopená v obtížné práci zdravotní sestry. A ptá se "Co změní, že jsme křesťané?"

"Evangelium podle Matouše", režie Pier Paolo Pasolini (1964)

Velikonoce 2020. Plakát CL

Aktuality

Obraz je z filmu "Evangelium podle Matouše" od básníka a režiséra Pier Paolo Pasolini a slova prvního textu jsou také tohoto italského básníka. Slova druhého textu kněz L. Giussani řekl na Svatopetrském náměstí v roce 1998

"Můj den v běhu proti koronaviru"

Aktuality

Jeden z mnoha lékařů z Lombardie, kteří byli požádáni o zástup za nakažené kolegy. Ochranný oblek, dvojitá rouška, brýle, rukavice. Pak hodiny léčby nemocných. A uprostřed dramatu objevit, co zvítězí nad strachem a zoufalstvím.