Papež k CL: "Chraňte jednotu"

Po audienci s D. Prosperim a monsignorem Filippo Santorem zaslal František dopis k výročí smrti otce Giussaniho a 70. výročí hnutí.
Scéna z filmu Terrence Malicka Skrytý život (foto Fox Searchlight/Entertainment Pictures/Zumapress.com)
Aktuality

Jägerstätter. Štěstí, které porazilo Hitlera.

Franz a Franziska byli rakouští manželé, zemědělci, on byl zabit nacisty v roce 1943 a blahořečen v roce 2007. V kulturním centru v Miláně vystoupila jejich životopiskyně Erna Putz. Setkali jsme se s ní.

9. dubna 1936 se v šest hodin ráno, v neobvyklou dobu pro svatbu, sešli ve farním kostele sv. Radegundy dva mladí rakouští sedláci s přáteli a příbuznými. Franz Jägerstätter a Franziska Schwaningerová se rozhodli uzavřít sňatek za úsvitu, aby mohli okamži...

Papež František (Ansa/Us Vatican Media)
Aktuality

"Je třeba nejprve chtít vidět realitu."

"Přes poušť nás Bůh vede ke svobodě." Poselství papeže Františka pro postní dobu 2024

Drazí bratři a sestry, když se náš Bůh zjevuje, sděluje nám svobodu: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví“. Takto začíná Desatero dané Mojžíšovi na hoře Sinaj. Lidé dobře vědí, o jakém vyvedení Bůh mluví. Zkuš...

Margaret Karramová (Catholic Press Photo)
Aktuality

Karramová: "Papežova slova o jednotě jsou výzvou i pro nás."

Prezidentka fokolarínů píše Davide Prosperimu k výročí smrti otce Giussaniho a 70. výročí CL: "Duch svatý bude vědět, jak nás učinit schopnými vydávat svědectví o Kristu se specifickým charismatem, které nám bylo v církvi svěřeno."

Rocca di Papa, 14. února 2024 Vážený Davide Prosperi, s radostí jsem se seznámila s dopisem, který Vám chtěl papež František adresovat u příležitosti 19. výročí úmrtí dona Luigiho Giussaniho a 70. výročí Společenství a osvobození po soukromé audienci ...

(Unsplash/Kelly Sikkema)
Aktuality

Prosperi: Být pro život? Každodenní sdělování krásy, se kterou se setkáváme

46. národní den pro život, který slaví italská církev. Zde je příspěvek předsedy Fraternity ve zvláštním vydání listu "Avvenire" ze 4. února.

Den pro život se příliš často redukuje na střet mezi menšinou, která hájí hodnotu života, zejména v jeho nejkřehčích okamžicích (těhotenství, narození, postižení a stáří), a většinou, která je většinou lhostejná, ale je schopna silných nároků (politických...

(Foto Unsplash/Nci)
Aktuality

"Jsi v očích mých tak drahý, vzácný"

Vyjádření komunity CL z regionu Emilia-Romagna po iniciativě regionální vlády týkající se asistované sebevraždy: "Podkopává kulturní základy, které umožňují integrální pohled na člověka."

Nedávné iniciativy regionální vlády Emilia-Romagna v oblasti lékařsky asistované sebevraždy jsou podle našeho názoru metodicky i věcně zcela nevhodné. Především v tom, že považuje tuto otázku za regionálně významnou, a pak v rozhodnutí přistoupit k usnese...

Monsignor Francesco Follo
Aktuality

Smysl umělé inteligence

Výňatky z příspěvku, který Mons. Francesco Follo, tehdejší stálý pozorovatel Svatého stolce při UNESCO, přednesl na přípravném zasedání "Doporučení o etice umělé inteligence" v roce 2021.

Bude stroj schopen myslet - v plném slova smyslu? Bude schopen se v každém ohledu vyrovnat člověku svým integrálním intelektuálním životem? To jsou některé z nejhlubších a nejradikálnějších otázek, které vývoj umělé inteligence před lidstvo staví. Stroj, ...

Zpívající mniši
Aktuality

Společnost Spirto Gentil

Bill a jeho žena se rozhodnou otevřít svůj domov s nadějí, že se setkají s dalšími přáteli a přijmou je.

Asi před rokem jsme s manželkou uspořádali první setkání "Společnosti Spirto Gentil". Byl to malý večer, jehož středobodem bylo třicet minut hudby (dvě skladby), kterým předcházelo čtení příslušných úvah otce Giussaniho z jeho CD série Spirto Gentil. Ten ...

Mons. Paolo Bizzeti, apoštolský vikář v Anatolii (Ansa-Abaca/Burak Milli/Anadolu Agency)
Aktuality

Bizzeti: "Nezapomínejme na turecké křesťany"

Útok na kostel v Istanbulu, k němuž došlo v neděli ráno, byl jen posledním dílem "eskalace násilí v regionu". A které se netýká pouze Ankary a jejího okolí. Hovoří apoštolský vikář Anatolie

Zdá se, že křesťané na Blízkém východě nemají klid. Isis se přihlásila kútoku, který se odehrál v neděli 28. ledna v kostele Panny Marie v istanbulském Sariyeru. Během mše náhle vstoupili dva ozbrojení ozbrojenci a při přestřelce bylzabit jeden věřící. ...

(Foto Unsplash/Bethany Zwag)
Aktuality

Caterina a to "ano" opakované v každou chvíli

Zpráva o těhotenství, radost a vděčnost. A pak zjištění nemoci, která dítěti nedovolí přežít. "Byla jsem zdrcená žalem a hněvem," říká matka. Až do setkání...

Na konci března loňského roku jsme s manželem zjistili, že čekáme třetí dítě. Nebyli jsme na takovou zprávu "připraveni", ale pamatuji si z toho dne naše štěstí a manželův krásný úsměv. O několik týdnů později jsme našim dvěma dcerám oznámili příchod malé...

Lidé si dělají zásoby vody v bangladéšské Dháce kvůli suchu (Kazi Salahuddin Razu/NurPhoto via Getty Images)
Aktuality

Integrální ekologie. Proti individualismu

Ekologická krize je spojena s migrací, vykořisťováním, nezaměstnaností, bojem o zdroje, který vyvolává konflikty a vede k chudobě. V lednovém vydání časopisu Stopy o tom hovoří Simona Beretta.

Není snadné mluvit o ekologické transformaci. Není to proto, že hrozí riziko, které je vysoké, že upadneme do polarizací nebo stereotypů, které jen málo nebo vůbec nepomáhají pochopit, o čem mluvíme. Boj o zdroje planety, který vyvolává konflikty a generu...

Tokijské panorama (Foto: Freemann Zhou/Unplash)
Aktuality

Japonsko: "Už žádné štěstí ani neštěstí."

Marco žije mimo Itálii již osm let. Práce s mnoha nejistotami a napjatými termíny, které ohrožovaly jeho zdraví a rodinnou rovnováhu. Přestože se ve své nové komunitě CL cítil "jako doma", něco nebylo v pořádku. Svědectví z Tokia.

Letos v létě jsem se měl možnost zúčastnit mezinárodního shromáždění v La Thuile a bylo to jako pochopit to, co se mi dělo poslední tři roky, očima přátel, které jsem znal dlouho, ale kteří měli jinou, novou a pravdivější příchuť. Období Covidu bylo pro n...

“Tearing Open the Sleeping Soul”
Aktuality

Setkání v New Yorku probouzí spící lidství

Setkání v New Yorku (New York Encounter, NYE) je každoroční třídenní akce, která se koná v New Yorku začátkem roku, obvykle o víkendu Martina Luthera Kinga. Jedná se o kulturní akci pořádanou členy katolického hnutí Comunione e Liberazione.

Skládá se z konferencí, výstav a uměleckých vystoupení. První ročník se konal v lednu 2011. Akce navazuje na zkušenosti získané v Itálii z každoroční týdenní akce Setkání za přátelství mezi národy (Meeting Rimini). Setkání v New Yorku je zdarma a je organ...

Lidé v Praze uctívají památku obětí masakru (Foto Ansa/Epa/Martin Divišek)
Aktuality

Praha. "Bod naděje pro všechny"

Ztracené tváře v tramvajích, novinové články, mše za oběti a dary lidí. Několik dní po masakru na univerzitě dopis od otce Stefana, kněze z Bratrstva sv. Karla Boromejského v hlavním městě České republiky.

Drahý Davide, píši těchto několik řádků, abych vyprávěl a podělil se s tebou o své myšlenky a některé skutečnosti, které se staly několik dní po strašlivém útoku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Druhý den ráno jsem jel tramvají do nemoc...