Carrón. Probuzení lidskosti

Během několika málo týdnů se zdravotní nouzový stav vyvolaný COVIDem-19 stal společnou zkušeností. Všichni jsme se různými způsoby cítili být interpelováni. Don Julián Carrón, ředitel fraternity Comunione e Liberazione, se poměřuje s otázkami všech.
Aktuality

Carrón: "Křesťanství se šíří prospěšnou závistí"

Vychází nová publikace, která přibližuje mladým lidem různá náboženství prostřednictvím každodenního života jejich věřících. Katolictví v ní zastupuje také Julián Carrón.

Na pultech italských knihkupectví se zanedlouho objeví populárně-naučný svazek, který přibližuje mladým lidem různá náboženství prostřednictvím každodenního života jejich věřících (Le religioni spiegate ai giovani, Diarkos Edizioni). Autorem knihy je kněz...

Církev

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu

Dnes byl zveřejněn list, který Svatý otec adresoval všem věřícím k blížícímu se měsíci mariánské úcty a ve kterém vybízí ke společné i individuální modlitbě růžence.

Drazí bratři a sestry, blíží se měsíc květen, ve kterém Boží lid intenzivněji vyjadřuje svoji lásku a úctu k Panně Marii. Je tradice modlit se v tomto měsíci růženec doma, v rodině. Pandemické restrikce nás „přinutily“ docenit tuto domácí dimenzi také z ...

Aktuality

„Bůh si vybírá nicotnost, aby se učinil přítomným“

Ve Španělsku se v jedné skupině na WhatsAppu César dozvídá o smrti matky jedné staré kamarádky. Napíše jí. A zrodí se dialog, jenž připomíná Evangelium…

Co nás vytrhává z nicoty? Všechno. Bytí, jež se stalo tělem. Jsem řadu dní zavřený doma v Barceloně. Nestačil by papír k zachycení všeho, co se ve mně rodí jakožto vědomí sebe sama. Jaký je dnes náš příspěvek světu? Žít a sdílet s lidmi jistotu Přítomnost...

Aktuality

"Opravdová radost je v tom dát život pro dílo někoho Jiného"

Dopis šestnáctileté dívky, kvůli svým zdravotním problémům ještě víc izolované od všech a od všeho, který napsala osobě vedoucí společenství středoškoláků GS v jejím městě

Příchod pandemie mě uzavřel doma. Jako všichni jsem trpěla nedostatkem všeho, pro mě bylo ve hře ještě něco navíc. Kdybych se při své nemoci setkala s virem, mohla bych umřít. Je to něco reálného. Myslím, že jenom zkušenost těchto let a přátelství s tebou...

Církev

Velikonoce. Papež: „Kristus, má naděje, byl vzkříšen!“

Velikonoční poselství papeže Františka Urbi et Orbi, 12. dubna, bazilika sv. Petra

Drazí bratři a sestry, hezké Velikonoce! Dnes oznamuje církev celému světu: „Ježíš Kristus vstal z mrtvých! – Opravdu vstal!“. Tato dobrá zvěst se jako nový plamen rozhořela v noci. V noci světa, který se již potýkal s epochálními problémy a nyní na...

Liduprázdné ulice kvůli koronaviru
Aktuality

„Nedostaneš se z toho sám“

Zastavení obchodní činnosti, řada neznámých, riziko bankrotu. Od hoteliéra po producenta vín; v dubnových Stopách se dočteme o vlivu epidemie koronaviru z pohledu malých a středních podnikatelů. Jak je možné pokračovat dál?

Vyšší spread, padající a stoupající burzy, smartworking, firmy, jež postupně zavírají provozovny, jiné odolávají, jak mohou, klesající poptávka a faktury, jež budou zaplaceny kdoví kdy… a uzavřená města. Situace pro hospodářský a firemní svět je nejistá a...

Doporučené knihy

Život Ježíšův

Nový překlad životopisu Ježíše Krista, který patří ke zlatému fondu světové literatury 20. století. Díla francouzského spisovatele a nositele Nobelovy ceny Françoise Mauriaca (1885–1970) čtenáři dodnes vyhledávají pro jeho schopnost popsat nejjemnější hnu...

"Evangelium podle Matouše", režie Pier Paolo Pasolini (1964)
Aktuality

Velikonoce 2020. Plakát CL

Obraz je z filmu "Evangelium podle Matouše" od básníka a režiséra Pier Paolo Pasolini a slova prvního textu jsou také tohoto italského básníka. Slova druhého textu kněz L. Giussani řekl na Svatopetrském náměstí v roce 1998

Stále něco chybí, v každé mé myšlence je jakási prázdnota. A je mrzká, tato neúplnost, je mrzká, nikdy jsem nebyl tak mrzký jako v této úzkosti, v tomto «nemít Krista» - tvář, jež je nástrojem práce nikoli zcela zmařené v čirém přemýšlení v samotě. ...